Logo
An t-Eilean Eachdraidh Sù nan Daoine Opara Uile-Làithreach Eachdraidhean Beatha Àite-Cluich Düsseldorf Na Buill Na Naidheachdan

Àite-Cluich Düsseldorf
Eachdraidhean Beatha
Frank Schulz

Tha Frank Schulz air a bhith a' stiùireadh an taighe-chluich Kontra-Punkt an dà chuid mar cheannard ealain is ceannard gnothachais bho 1983, taigh-cluiche a chaidh a shuidheachadh ann an Düsseldorf ann an 1986 is a gheibh taic-airgid bhon bhaile is an roinn Nordrhein-Westfalen.

Bidh an taigh-cluiche a' dèanamh pìosan airson inbheach is cloinne agus cuiridh e air chois cuirmean-ciùil airson theaghlaichean ann an co-obrachadh le iomadh cuirm-ciùil, mar eisimpleir an WDR Rundfunk-Sinfonie-Orchester, na Düsseldorfer Symphoniker, an Kammerorchester Zürich, am Berliner Barock Compagney is mòran eile.

'S e na tha sònraichte anns an obair-ealain le Frank Schulz gum bi an ceòl fuaighte a-steach mar phrìomh phàirt dhen dràma bhon toiseach. Thèid na cluichean an cur ri chèile còmhla ris na sgrìobhadairean-ciùil mar is trice. 'S e seòrsa de dhràma bruidhinn is ciùil a thig às nach fhaighear an dà chuid san opara tradaiseanta no anns an dràma bhruidhinn agus bidh e a' coimhead ris a' cheangal eadar a' chànan labhartha is seinn is an ceòl. Tha an dòigh seo air a choimheadas Frank Schulz ris a' chuspair a' leantainn ri tradaisean a bhiodh ann fad linntean is nach deach a thrèigsinn ach san linn mu dheireadh nuair a chaidh dràma-ciùil is dràma-cànain an sgaradh bho chèile.

A bharrachd air a obair mar stiùiriche tha Frank Schulz 'na chluicheadair cuideachd is tha e air a bhith ann am barrachd air 20 pìosan a chaidh an sealltainn air feadh na Gearmailte is iomadh fèis thall thairis (Fèis an Earraich ann am Budapest, Fèis Eadar-Nàiseanta nam Balbh-Chluicheadairean ann am Bratislava, Cultura Nova ann an Heerlen is iomadh eile). Fhuair e cuireadh gu iomadh dràma a chaidh air turas thall thairis cuideachd (Oslo, Washington, Chicago, Riga, Wien, Klagenfurt, Innsbruck, Maastricht, Salzburg...).


Eachdraidhean Beatha


Dominikus
Burghardt

Frank
Schulz

Jan
Kocman

Michael
Klevenhaus

Mathias
Haus

Mari
Terada

Jaqueline
Hamelink

Andreas
Roth

Jörn
Wegmann

Alexander
Pankov

Annette
Bieker

Antonia
Schnauber

François J.-C.
VanEeckhaute

Guido
Markowitz

Sabine
Lindlar

Alice
de Souza

Eduardo Castro
Neves

Kenneth R.
Henry