Logo
An t-Eilean Eachdraidh Sù nan Daoine Opara Uile-Làithreach Eachdraidhean Beatha Àite-Cluich Düsseldorf Na Buill Na Naidheachdan

Àite-Cluich Düsseldorf
Eachdraidhean Beatha
Jan Kocman
Fear nan Culaidh

Cheumnaich Jan bho Oilthigh nan Ealan Gnìomhach ann am Bratislava anns an raon Sealladh-Eòlas Dràma Phupaidean. Fhuair e dotaireachd as dèidh sin le obair air "Das Kostüm in der Szenographie" (A' Chulaidh anns an t-Sealladh-Eòlas) anns an clas aig an Urr Corba.
Tha e ag obair anns an roinn seo mar fhear-teagaisg cuideachd an-diugh.

Tha liosta nan saothraichean ealain a bhean e ris glè fhada is iomadach. Bidh Jan Kocman an sàs dealbhadh chulaidhean is seallaidhean an àrd-ùrlair airson iomadh taigh-cluiche anns an t-Slòbhac ais thall thairis (Lunnainn, Zürich, Praha, Düsseldorf is msaa) a bharrachd air obair teagaisg. Bha e an sàs grunn fhilmichean a fhuair duaisean a bharrachd air sin agus bidh e ag obair còmhla ri telebhisean na Slòbhaice.

Tha e air a bhith ag obair còmhla ris an taigh-chluiche Kontra-Punkt fad 10 bliadhna is còmhla ris an Urr. Milan Sládek, am balbh-chluicheadair a tha ainmeil air feadh an t-saoghail.

Tha Jan Kocman 'na bhall nan triùir dhaoine ealain de STROMY (Craobhan) a fhuair duais "Entdeckung der Saison" (Nua-Lorg na Ràithe) bho luchd-naidheachd is luchd-breithneachaidh dràmadachd na Slòbhaice ann an 2000.

Bidh e an sàs dealbhadh shanasan airson thaighean-cluiche cuideachd a bharrachd air obair mar fhear nan culaidh. Tha buaidh dràma phupaidean follaiseach 'na obair-dhràma an-còmhnaidh agus buaidh prionnsabalan an dràma is an dràma-dannsa. Tha buaidh is spreigeadh grunn chultaran a' dol am measg a chèile agus a' tighinn còmhla ann am fuasglaidhean sìmplidh aig a bheil comharradh càileachd sàr-phroifeiseanta shònraichte a tha drùidhteach is eisteadaigeach.


Eachdraidhean Beatha


Dominikus
Burghardt

Frank
Schulz

Jan
Kocman

Michael
Klevenhaus

Mathias
Haus

Mari
Terada

Jaqueline
Hamelink

Andreas
Roth

Jörn
Wegmann

Alexander
Pankov

Annette
Bieker

Antonia
Schnauber

François J.-C.
VanEeckhaute

Guido
Markowitz

Sabine
Lindlar

Alice
de Souza

Eduardo Castro
Neves

Kenneth R.
Henry