Logo
An t-Eilean Eachdraidh Sù nan Daoine Opara Uile-Làithreach Eachdraidhean Beatha Àite-Cluich Düsseldorf Na Buill Na Naidheachdan

An t-Eilean


"Chan eil ann an Hiort ach trì eileanan beaga 7 cóig sgurran loma. Tha an t-eilean mór, còmhla ris a' chorr de na h-eileanan, suidhichte ann an roinn den chuan air an robh Deucaledonian bho shean. Theirinn-sa gum bheil e mu thuaiream air domhan-leud ochd ceuman deug ar fhichead is deich mionaid ar fhichead ma tha an t-àireamhachadh coitcheann ceart; tha i ochd mìle deug air fhalbh bho Uibhist a Tuath, a b' àbhaist a bhith aig Hiort anns na linntean a dh'aom agus fichead mìle bho na Hearadh, a tha 'na eisimeileachd ri Hiort, mar a dh'fhaodar a ràdh.

Tha an t-eilean seo trì mìle Sasannach a dh'fhaid bhon ear chun iar 7 dà mhìle Sasannach a leud bhon deas chun tuath. Chan eil àite air an eilean, ach a-mhàin àite anns an iar-thuath air a bheir mi iomradh nas fhaide air adhart 7 àite eile anns an ear-dheas, nach eil air a chuairteachadh le balla de chreagan do-shreapte...

Chaidh fàilte a chur oirnn le cinneadh glé fhialaidh de dhaoine borba (nam b' fhiach iad an t-ainm seo), a' nochdadh càirdeis cridheil is meas móir."An t-Urramach Coinneach MacAmhlaigh - ministear Àird nam Murchan ann an 1973 - is miseanaraidh ann an Hiort, bho Chomann Sgaoileadh a' Chreidimh Chrìosdaidh.Europäische Vereinigung
für Kammeroper und Musiktheater e.V.

Heyestrasse 116
D-40625 Düsseldorf

Fòn: +49-+211-929 35 82
Facs: +49-+211-929 35 74

Post-Dealain: 
Làrach-Lìn: www.6-tage-oper.de
Luchd-Taice


Coimisean an AE


Riaghaltas Roinneil NRW
Cathair Düsseldorf
Urras nan Ealan is a’ Chultair an Stadtsparkasse Düsseldorf Kunststiftung NRW
Fonds Darstellende Künste e.V.
Stiftung Van Meeteren
Vysoká škola
múzických umení

EVKM